Nawigacja

Nawigacja to termin teoretycznie znany każdemu. W końcu chodzi o to, żeby przemieszczać się, mając swego rodzaju przewodnika. Już dawno wyszło z mody jeżdżenie z klasyczną, papierową w swym wydaniu mapą. Dużo bardziej charakterystyczne staje się natomiast jeżdżenie z nawigowaniem technologicznym, czyli bazującym na innowacyjnych systemach. Musimy wiedzieć na wstępie, że słowo nawigacja pochodzi o łacińskiego określenia navitagio czyli żegluga. Jest to termin związany z łacińskim navigare czyli żeglować.
To nie tylko swego rodzaju nazewnictwo typowe na przykład dla określenia danego przedmiotu materialnego w postaci charakterystycznej maszyny, jaką można w razie potrzeby uruchomić. Nawigacja stanowi także osobną dziedzinę wiedzy, która ma na celu definiowanie tego, jakie jest i być powinno położenie, obrany kierunek, droga jaka jest optymalna w celu dostania się w jakiś wybrany sposób do określonego celu. Wtedy można mówić o przemieszczaniu się obiektów, ludzi, maszyn oraz pojazdów zgodnie z konkretnymi wskazówkami, jakby według tropu i śladu, pod kontrolą nawigującego. Istnieje cała masa rozmaitych rodzajów popularnych dzisiaj i szeroko rozpropagowanych nawigacji.
Do najpopularniejszych powinniśmy zaliczyć na przykład nawigację satelitarną, która określana jest jako doskonale każdemu znane GPS. Jest to nawigowanie, które bazuje na sygnałach radiowych. Są one transmitowane poprzez satelity sztuczne Ziemi. Jest to najbardziej modny dzisiaj typ nawigacji. Jest na przykład w telefonach czy też w udogodnieniach samochodów. Warto również dodać, że wyróżnia się nawigację pilotową czyli taką, która jest na torach oraz w portach. Pozwala na identyfikowanie nabieżników pław itd. Kolejny typ to nawigacja astronomiczna czyli inaczej fachowo mówiąc astronawigacja. Jest realizowana w oparciu o kontrolowanie ciał niebieskich. Trzeba jednakże znać w tym przypadku czas lokalny. Nawigacja, które też nie można pominąć jest nawigacja radiowa a więc radionawigacja.
Opiera się ona na sygnałach radiowych. Są przesyłane przez nadajniki. Kolejny rodzaj to nawigacja zliczeniowa. Nawigacja inercyjna odbywa się poprzez systemy żyroskopowe.